Ľubomír Kután - TKO Ekopres II, Šafárikova 26, 92001 Hlohovec

  • .
  • .


Pomáhame vytvárať krajšie mestá a obce...

Firma TKO Ekopres II bola založená v roku 1992, kedy nahradila Technické služby v meste Hlohovec. Odvtedy neustále zdokonaľuje svoje technické vybavenie a manažérske riadenie. Dnes spoločnosť vlastní viac ako 100 strojov a zariadení a spĺňa normu systému riadenia kvality ISO:9001.

Hlavnou činnosťou je výstavba komunikácií, chodníkov, parkovísk a iných priestorov, letná a zimná údržba, dopravné značenie, nákladná doprava, starostlivosť o zeleň, poľnohospodárska činnosť a nakladanie s odpadmi. Ďalej sa špecializujeme na vytváranie občianskej vybavenosti a individuálne riešenia v stavebnej, dopravnej, demolačnej a technickej problematike. Hľadáme riešenia, aby boli vaše požiadavky vyriešené promptne, aby sa šetrili náklady, dodržala kvalita a pritom kladieme dôraz na envornment a životné prostredie.

Každá nová vec je pre nás výzva.