Ľubomír Kután - TKO Ekopres II, Šafárikova 26, 92001 Hlohovec

  • .
  • .


Stavebná činnosť...

Autodoprava

Naša spoločnosť sa zaoberá cestnou autodopravou už od roku 1998, pričom ju delíme do 3 kategórií:

1. Nákladná doprava do 3,5t

Pri tomto type dopravy využívame:

Táto doprava sa prevažne využíva na prepravu osôb, náradia a menších materiálov.

2. Nákladná doprava nad 3,5t

Pri danom type dopravy využívame nákladné automobily na prepravu tovaru a sypkých materiálov. Sú to vozidlá skriňove nad 3.5t, sklápacie nad 3,5t a kontajnerové nad 3,5t. Tieto vozidlá zabezpečujú prepravu väščieho množstva materiálu - pevného alebo sypkého - predovšetkým na stavby.

3. Špeciálna preprava

Na tento druh prepravy využívame podvalníkový príves s vlastnými nájazdami, reguláciou výšky ložného priestoru a rovnou podlahou. Využívame ho pri preprave nadrozmerných nákladov, atypických predmetov, pri preprave stavebných strojov a potrubi. Ložná plocha prívesu je 8x2,6m.

Asfalt

Asfaltérskymi prácami sa zaoberáme už od roku 1995. Je to jedna z našich hlavných činností, pričom ponúkame široke spektrum asfaltovacich prac. Pracujeme s liatymi asfaltami, AB zmesami, zaoberáme sa rezanim asfaltov, odstránením asfaltových povrchov a vymenou za nové, opravou vytlkov studenou aj teplou technológiou, technológiou infražiarením a asfaltovými zálievkami spojov a špár.

Realizujeme:

Realizujeme pokládku asfaltových zmesí na menšie plochy ako napr chodniky, dvory, vjazdy, parkoviská ručným rozprestieraním alebo chodníkovým pásovým finišerom s pracovnou lištou od 1,4 m do 3,3 m.

Pokládku asfaltov na vačšie plochy ako napr: ulice, miestne komunikácie, veľké pakoviská, areály firiem a okresné cesty realizujeme cestným pásovým finišerom s pracovnou lištou od 2,0 m do 6 m.

Pri pokládke asfaltových zmesí rôznych vlastností a frakcií dodržiavame všetky technologické zásady pre správne položenie, aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita nového povrchu podľa TKP-6.

Pre presné pokladanie a spádovanie plôch využívame digitálnu elektronickú niveláciu s mechanickými, ultrazvukovými a laserovými snímačmi a vysielačmi, čo znamená, že záleží na každom milimetri.

Na hutnenie využívame špecialne vybračne dosky určené pre asfalt, malé ručne vedené valce s kropenim a cestné živičné valce s riadenou vibráciou.

Na opravu výtlkov v asfaltových krytoch používame studené asfaltové zmesy, alebo infražiarič, infranahrievač s nahrievacou plochou 1m2 alebo 2m2, pre opravu defektov v asfalte za tepla.

Zámková dlažba

Naša spoločnosť sa zaoberá kladením zámkovej dlažby už viac ako 15 rokov. Pokládku zámkovej dlažby ako aj prípravy pre pokládku zámkovej dlažby realizujeme v menších aj väčších rozsahoch ako sú napr. dvory rodinných domov, terasy, prístupové chodníky a cesty ale aj chodníky v mestách a obciach, námestia, parkoviská a iné.

Ak nie je vopred vypracovaná projektová dokumentácia realizovanej spevnenej plochy zámkovou dlažbou, vieme vypracovať návrh po konzultovaní so zákazníkom, kde budú zahrnuté všetky výhody využiteľnosti novej plochy, ako aj vzhľad a odvodnenie.

Najdôležitejšou časťou pri pokládke zámkovej dlažby je príprava podložia, zhutnenie na požadovanú únosnosť, a správne osadenie obrubníkov do požadovaných nivelačných výšok, pre dokonale odvodnenie plochy. Na tieto úkony využívame najmodernejšiu techniku od presných laserových a optických nivelačných prístrojov až po špeciálne hutniace a dorovnávacie mechanizmy.

Dopravné značennie

Dopravné značenie je jedna z našich hlavných činností. Dopravné značenie zabezbečujeme pre mestá, obce, cesty prvej triedy, firemné a výrobné areály, ale aj pre tých najmenších a to sú detské dopravné ihriská. Dopravné značenie zpravidla delíme na dve časti:

Zvislé dopravné značenie

- zabezpečujeme kompletnú dodávku dopravného značenia, montáž stĺpikov pre dopravné značky a dopravné zariadenia, údržbu, opravu a obnovu.

Vodorovné dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie realizujeme striekanými farbami, alebo plastami. Rovnako ako pri zvislom dopravnom značení tak aj vodorovné značenie realizujeme v mestach, obciach a na iných plochách, ako napr. parkoviská a areály firiem. Realizujeme nástrek stredových čiar, vodiacich čiar, zebier, tieno, šípok, parkovacie čiary, športové ihriská a rôzne iné značenie na spevnenú plochu. Samozrejmosťou je vymeranie, predznačenie a nástrek nového VDZ ale aj obnova jestvujúceho VDZ alebo odstránenie nežiadúceho VDZ.

Dopravné značenie realizujeme podľa platných a aktuálnych Slovenských technických noriem, využívame dlhoročné skúsenosti pre efektivitu dopravného značenia, pracovnici pravidelne absolvujú školenia pre problematiku dopravného značenia.